ul.Mitkowskiego 4A
38-480 Rymanów

tel. 13 435-65-45
fax 13 435-65-00

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00