Cervacol Extra

Preparat Cervacol Extra stosuje się do ochrony sadzonek iglastych i liściastych przed zgryzaniem przez zwierzęta w okresie zimowym.
Środek sprzedawany jest w postaci pasty gotowej do stosowania na roślinie. Pakowany jest w kartony po 15kg, zawierające 3 worki po 5kg. Cervacol nakłada się na sadzonki ręką z rękawicą ochronną. Zaletą repelentu jest znakomita przyczepność warstwy ochronnej, która pozwala na smarowanie najcieńszych gałęzi, gładkiej kory, a także igliwia w grubej warstwie woskowej.

Cevacol Extra jest również bardzo wydajny. Zalecane zużycie na 1000 dwuletnich sadzonek to 2 do 5 kg preparatu. W przypadku sadzonek iglastych smaruje się przyrost z danego roku. W przypadku sadzonek liściastych wszystkie pędy o średnicy mniejszej niż 1cm. Preparat zabezpiecza również przed spałowaniem młodych drzewek. Do zabezpieczenia przed spałowaniem zalecana dawka wynosi 10-14kg na 1000 sadzonek w wieku od 2 do 5 lat. Cervacol Extra oznacza się dużą trwałością, repelent posiada dwuletni termin przydatności, dzięki czemu niewykorzystane zapasy można stosować w roku przyszłym.
Cervacol jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, nie wykazuje także fitotoksyczności.

Informujemy, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zgodnie z art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2019 r., poz. 1900 oraz Dz.U. z 2020 r., poz. 284 i 425) środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które ukończyły szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin i posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Art. 76 ust.1 pkt. 30 Ustawy o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2019 r., poz. 1900 oraz Dz.U. z 2020 r., poz. 284 i 425), mówi:
„Kto będąc użytkownikiem profesjonalnym środków ochrony roślin, stosuje te środki, nie spełniając wymagań określonych w art. 41 (brak aktualnego zaświadczenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin), podlega karze grzywny”.