ul.25 czerwca 68
26-610 Radom

tel./fax: 48 362-41-44

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30