ul.Czechowska 4
20-950 Lublin

tel./fax 81 532-80-69

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00